* 881380659* * 74 8132638 * FB ZwiazekKynologicznyPl
informacje wystawowe

informacje wystawowe

NAJBLIŻSZA NASZA WYSTAWA JUŻ W SIERPNIU  –  nad zalewem w Starych  Bogaczowicach
Stare Bogaczowice –  gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !

HARMONOGRAM WYSTAWY KRAJOWEJ

9.00 – 10.45 przyjmowanie psów na wystawę
11.00 – uroczyste otwarcie wystawy
11.15 – rozpoczęcie sędziowania
14.00 – 14.30 przerwa a w niej: konkurs Junior Handling, oraz konkursy dla dzieci
14.30 – kontynuacja sędziowania
16.00 – rozpoczęcie konkurencji finałowych oraz hodowlanych
17.00 – zakończenie wystawy

OBSADA SĘDZIOWSKA:

Owczarek niemiecki i staroniemiecki
Zbigniew Zieliński – sędzia międzynarodowy
Monika Orlińska-sędzia stażysta

Pozostałe rasy:
Joanna Senz – sędzia międzynarodowy
Mariusz Smejda-sędzia stażysta

lek. wet. 

Rejestracja na wystawę poprzez pobranie i odesłanie wypełnionego formularza  wraz ze skanami rodowodów, championatów,
dyplomami użytkowości oraz dowodami wpłaty za wystawę i składkę członkowską na adres:
biuro@związek-kynologiczny.pl

  <- pobierz zgłoszenie na wystawę

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

881 380 659 – Marta Iskierska
796571375 – Dariusz Robak

Zapisy psów z wpisem do katalogu
I termin do 01 lipca  2019
II termin do 14 sierpnia  2019

Opłaty za zgłoszenie psów

za 1 psa                                                 80 pln
za 2-3 psa                                             60 pln
4 i kolejny pies                                      40 pln
klasa baby i weteran                           30 pln
Każdy pies zgłoszony w dniu wystawy/poza katalogiem 100 pln
Opłaty dla wystawców zagranicznych:
1 pies 25 euro
2-3 pies 20 euro
4 i kolejne 15 euro
klasa baby i weteran 10 euro
Każdy pies zgłoszony w dniu wystawy 30 euro

DANE DO WPŁATY
Związek Kynologiczny PL
Ul Główna 69
58-312 Chawliszów
12 2030 0045 1110 0000 0350 7700

Konto dla wpłat dewizowych

SWIFT / BIC : PPABPLPKXXX
PL12 2030 0045 1110 0000 0350 7700

REKLAMA W KATALOGU

cala strona 100 zl,
1/2 strony 50 zl,
1/4 strony 30 zl

zgłoszenia wraz z banerem reklamowym proszę wysyłać na adres:
biuro@zwiazek-kynologiczny.pl
w tytule przelewu wpisując „reklama katalog”
Na wystawie będzie możliwość pobrania materiału do badań DNA, koszt takich badań to 150 pln
KLASY WYSTAWOWE:

Klasa baby – 3 do 6 miesięcy,
Klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
Klasa juniorów – wiek od 9 do 15 miesięcy,
Klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
Klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
Klasa championów – wiek powyżej 18 miesięcy, do zgłoszenia należy dołączyć skan championatu
Klasa użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy, do zgłoszenia należy dołączyć skan certyfikatu użytkowości
Klasa weteranów – wiek powyżej 8 lat.

Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia psa.
OCENY I LOKATY
Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:

-doskonała,
-bardzo dobra,
-dobra,
-dostateczna,
-dyskwalifikująca,
-nie podlega ocenie;

W klasach baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:

-wybitnie obiecująca,
-obiecująca,
-mało obiecująca.

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV.
Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.
Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.

NA WYSTAWIE WALCZYMY O NASTĘPUJĄCE CERTYFIKATY

CAPC – klasa baby i puppy
CAJC – klasa młodzież
CAC–    klasy dorosłe (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa i weteranów)

KONKURENCJE FINAŁOWE

Best in Show Baby
(o tytuł ten konkurują baby wszystkich ras które wygrały w swojej rasie oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Szczeniąt
(o tytuł ten konkurują szczenięta wszystkich ras które wygrały w swojej rasie oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Junior
(o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży w swojej rasie, oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Klasa Pośrednia
(o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca kl. Pośredniej w swojej rasie, oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Klasa Otwarta
(o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca kl. Otwartej w swojej rasie, oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Klasa Użytkowa
(o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca kl. Użytkowej w swojej rasie, oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Klasa Champion
(o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca kl. Champion w swojej rasie, oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Weteran
(o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca kl. Weteran w swojej rasie, oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Wystawy
(konkurencja o tytuł Zwycięzcy Wystawy, o ten zaszczytny tytuł walczą psy które zostały zwycięzcą Best in Show Junior, Pośrednia, Otwarta, Champion, Użytkowa, Weteran)

KONKURENCJE HODOWLANE:

Najlepsza Hodowla
(o ten tytuł mogą walczyć przynajmniej 3 psy z tym samym przydomkiem hodowlanym,
niekoniecznie należące do tego samego hodowcy )

Najlepsza Para Hodowlana
(o ten tytuł mogą walczyć pies i suka jednej rasy,
należące do jednego hodowcy posiadające uprawnienia hodowlane)

Najlepszy Reproduktor
(o tytuł ten mogą walczyć reproduktory wraz z potomstwem w liczbie 3 do 6 sztuk)

Najlepsza Suka Hodowlana
(o tytuł ten mogą walczyć suki hodowlane wraz z potomstwem w liczbie 3 do 6 sztuk)