* 881380659* * 74 8132638 * FB ZwiazekKynologicznyPl
Wystawy

Wystawy

NAJBLIŻSZA WYSTAWA ZK.PL

kliknij i popierz dogodny format zgłoszenia

FORMAT DOC                        FORMAT PDF

   

Rejestracja na wystawę poprzez pobranie i odesłanie wypełnionego formularza na adres biuro@zwiazek-kynologiczny.pl  wraz z poświadczeniem szczepienia na wściekliznę ( zaświadczenia ,zdjęcia książeczki) oraz skanami rodowodów, championatów, dyplomami użytkowości oraz dowodami wpłaty za wystawę

PSY MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE SZCZEPIENIA NA WŚCIEKLIZNĘ DO OKAZANIA WETERYNARZOWI W DNIU WYSTAWY.

Miejsce wystawy : Zalew Złotoryjski   59-500 Złotoryja woj. dolnośląskie

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !

HARMONOGRAM WYSTAWY KRAJOWEJ

 • 9.00 – 10.45 przyjmowanie psów na wystawę, pobieranie materiału DNA
 • Testy psychiczne- Kamila Chudalewska
 • 11.00 – uroczyste otwarcie wystawy
 • 11.15 – rozpoczęcie sędziowania
 • ok 14.00 – rozpoczęcie konkurencji finałowych oraz hodowlanych
 • ok 15.00 – zakończenie wystawy

OBSADA SĘDZIOWSKA 

Ring I

Kamila Chudalewska sędzia międzynarodowy ZHPR 

 •  Owczarki niemieckie , psy pasterskie
 • Pinczery , molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła
 • Wyżły
 • Retrievery

Ring II 

Paulina Kondej sędzia międzynarodowy PCMZ

 • Teriery
 • Sznaucery,
 • Psy w typie Bull
 • Psy gończe i rasy pokrewne
 •  Psy ozdobne i do towarzystwa
 • Szpice i psy w typie pierwotnym

RING III 

Marta Iskierska sędzia międzynarodowy ZK.PL

  • spaniele
  •  Psy ozdobne i do towarzystwa

TESTY PSYCHICZNE

Kamila Chudalewska

POBRANIE MATERIAŁU DNA

Marta Iskierska

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

881380659 /796571375

Zapisy psów z wpisem do katalogu

I termin do 04.06.2023

Opłaty za zgłoszenie psów

 • rasy polskie udział bezpłatny
 • za pierwszego  psa                                   80 zł
 • za  drugiego i trzeciego  psa po              60 zł
 • czwarty  i kolejny pies  po                        40 zł
 • klasa baby i weteran                                30 zł

II termin od 04.06 do 08.06.2023 godz. 14.00 zamknięcie ostatecznie katalogu.

 • rasy polskie udział bezpłatny
 • za pierwszego  psa                                   90 zł
 • za  drugiego i trzeciego  psa po              70 zł
 • czwarty  i kolejny pies  po                        50 zł
 • klasa baby i weteran                                40 zł

III termin   Po 08.06 zapisy tylko bez wpisu do katalogu do 09.06 do godz. 15:00

 • rasy polskie udział bezpłatny
 • za pierwszego  psa                                  100 zł
 • za  drugiego i trzeciego  psa po              80 zł
 • czwarty  i kolejny pies  po                        60 zł
 • klasa baby i weteran                                50 zł

Każdy pies zgłoszony w dniu wystawy/poza katalogiem 120 zł

 • Młody Prezenter 20 zł
 • Kategoria hodowlana (najlepszy Reproduktor, Suka Hodowlana, Para hodowlana Najlepsza hodowla) 20 zł
 • DNA 150 zł Punkt pobrań biuro wystawy płatne gotówką

DANE DO WPŁATY

12 2030 0045 1110 0000 0350 7700 (BGŻ)

REKLAMA W KATALOGU

cala strona 100 zł,
1/2 strony 50 zł,
1/4 strony 30 zł

zgłoszenia wraz z banerem reklamowym proszę wysyłać na adres:
biuro@zwiazek-kynologiczny.pl  w tytule przelewu wpisując „reklama katalog”

Zgłoszenia nie opłacone nie będą przyjmowane

Psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:

klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,

klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,

klasa juniorów – wiek od 9 do 18 miesięcy,

klasa pośrednia wiek 12-18

klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy (psy posiadające uprawnienia hodowlane, które

ukończyły 24 miesiące nie mogą występować w klasie otwartej),

klasa hodowlana – wyłącznie dla psów posiadających uprawnienia hodowlane, które

ukończyły 24 miesiące,

 klasa użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy, wyłącznie dla psów posiadających certyfikat

użytkowości (do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię certyfikatu użytkowości),

klasa championów – wyłącznie dla psów posiadających tytuły championa krajowego (do

zgłoszenia na wystawę należy dołączyć kopię championatu),

klasa honorowa championów – wyłącznie dla psów posiadających tytuły championa

międzynarodowego lub krajowego zdobyty w co najmniej dwóch różnych krajach (do

zgłoszenia na wystawę należy dołączyć kopie championatów),

klasa seniorów – wiek powyżej 8 lat,

Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia psa.
OCENY I LOKATY
Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:

-doskonała,
-bardzo dobra,
-dobra,
-dostateczna,
-dyskwalifikująca,
-nie podlega ocenie;

W klasach baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:

-wybitnie obiecująca,
-obiecująca,
-mało obiecująca.

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do III.

Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.
Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.

NA WYSTAWIE WALCZYMY O NASTĘPUJĄCE CERTYFIKATY

CAPC – klasa baby i puppy
CAJC – klasa młodzież
CAC–    klasy dorosłe (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa i weteranów)

KONKURENCJE FINAŁOWE

Konkurencje finałowe „Best in Show” odbywają się przy podziale ras psów na dwie

kategorie dla każdej z tych kategorii oddzielnie:

 1. a) rasy do 45 cm w kłębie (zgodnie z przyjętym wzorcem rasy),
 2. b) rasy od 45 cm w kłębie (zgodnie z przyjętym wzorcem rasy).

Najpiękniejsze Baby Wystawy (NBW) – w konkurencji udział biorą psy, które uzyskały

tytuł „Najlepsze Baby w Rasie”

Najpiękniejsze Szczenię Wystawy (NSzW) – w konkurencji udział biorą psy, które

uzyskały tytuł „Najlepsze Szczenię w Rasie”

Najpiękniejszy Junior Wystawy (NJW) – w konkurencji udział biorą psy, które uzyskały

tytuł „Najlepszego Juniora w Rasie”

Najpiękniejszy Pies Wystawy (NPW) – w konkurencji udział biorą psy, które uzyskały

tytuł „Zwycięzcy Rasy”

Zwycięzca Wystawy (ZW) – w konkurencji udział biorą psy, które uzyskały tytuł:

Najpiękniejszy Junior Wystawy do 45 cm i od 45 cm oraz Najpiękniejszy Pies Wystawy ras

w kategorii od 45 cm i od 45 cm (łącznie 4 psy).

Puchary z lokatami od 1 do 4 otrzymują wszystkie psy biorące udział w tej konkurencji.

Na wystawach mogą być rozgrywane konkurencje dodatkowe o przyznanie następujących

tytułów:

Najlepszy Reproduktor, w konkurencji tej biorą udział reproduktor ze swoim

potomstwem (od 3 do 5 potomków).

Najlepsza Suka Hodowlana w konkurencji tej biorą udział suki hodowlane z potomstwem

(od 3 do 5 potomków).

Najlepsza Hodowla w konkurencji bierze udział grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, bez

rozróżnienia płci, z tym samym przydomkiem hodowlanym.

Psy mogą należeć do różnych osób.

Najlepsza Para Hodowlana – w konkurencji biorą udział pies reproduktor i suka

hodowlana tej samej rasy, należące do tego samego właściciela.

Na prośbę organizatora wystawca jest zobowiązany do okazania dokumentu
potwierdzającego pochodzenie psa oraz potwierdzenia dokonania opłaty za
udział psa w wystawie.
Przypominamy, iż członkowie ZK.PL muszą mieć opłaconą składkę za rok 2023.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia psa do udziału w wystawie
bez podania przyczyny.
Tytuły i certyfikaty:

Harmonogram wystaw na 2023

Rok 2023 zapowiada się bogato trwają ustalenia terminarzu wystaw  wstępne plany dotyczące  wystaw  to:

 
 
 

26.08.2023 r UKCIB Wałbrzych, Polska ZK.PL

 
UWAGA!!! Terminy oraz miejsca wystaw mogą ulec zmianie.
 
ZA NAMI
05.03.2023, UKCIB, Sosnowiec, Polska ZHPR
23.04.2023 CAC Bolumin , Polska SPiKR PETRUS

Harmonogram wystaw na 2022

                   

Harmonogram wystaw na 2021

21.08.2021 (sobota)

                                  

Kalendarz wystaw innych organizacji w których mogą brać udział nasi członkowie

KALENDARZ WYSTAW 2019 

                MAJ                CZERWIEC                         LIPIEC          

       

             SIERPIEŃ            WRZESIEŃ 

         

Przyjmujemy zgłoszenia na wystawę sierpniową

więcej