* 881380659* * 74 8132638 * FB ZwiazekKynologicznyPl
historia

historia

Od Początku działania naszej organizacji cechował nas profesjonalizm  kierowaliśmy się starymi  utartymi zasadami kynologii i dążyliśmy do zapewnienia naszym członkom wszelkich możliwości zaistnienia w świecie hodowlanym.
Rok 2019 stał się  rokiem rozwojowym dla naszej organizacji zawarliśmy szereg cennych umów.
Związek Kynologiczny PL stał się członkiem Federacji Organizacji Kynologicznej .Jednocześnie wejście  ZK.PL do światowego projektu WDF otworzyło naszym hodowcom okno na świat.  W dniu 23 listopada 2019 roku w Moskwie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Federacją Organizacji Kynologicznych FOK oraz Internationale Kennel Union IKU. Podpisy złożyli Prezydenci organizacji :IKU Władimir Urażewski.  FOK Zbigniew Paweł Zieliński. Porozumienie dotyczy wzajemnego honorowania dokumentów hodowlanych. Ocen i tytułów wystawowych. Uczestnictwa w wystawach członków organizacji. Honorowania uprawnień sędziowskich.

W 2022 związku z działaniami wojennymi współpraca została wstrzymana .

W dniu 22.11.2022 rozwiązana  została współpraca z FOK tym samym zakończyła się współpraca z WDF. Zostały zawarte nowe umowy partnerskie .

24.11.2022 Związek Kynologiczny PL stał się członkiem Global Cynology  Union

No comments.