* 881380659* * 74 8132638 * FB ZwiazekKynologicznyPl
Procedura postępowania w przypadku utraty/ dezaktywacji mikrochipu

Procedura postępowania w przypadku utraty/ dezaktywacji mikrochipu

 1. Wykonać badanie RTG, które potwierdzi lub wykluczy obecność
  mikroczipu wybrać stosowne zaświadczenie z lecznicy weterynaryjnej.
 2. Oznakować zwierzę w lecznicy weterynaryjnej, sporządzając ,,Potwierdzenie oznakowania zwierzęcia” dokument dostępny w plikach do pobrania.
 3. W takcie czipowania przez lekarza weterynarii pobrać od zwierzęcia
  materiał do badania DNA i określić profil w certyfikowanym
  laboratorium.
 4. Potwierdzić zgodność genetyczną psa z rodzicami.
 5. Wniosek o zmiany w rodowodzie wraz z zaświadczeniem o braku lub dezaktywacji czipu ,profilem DNA i potwierdzeniem ponownego oznakowania przesłać do Zarządu Głównego.
 6. Wszelkie koszty związane ze zmianą mikrochipu ponosi właściciel psa.
 7. Hodowca powinien posiadać czytnik mikrochipów, aby wydać nabywcy
  zindentyfikowane szczenię.

No comments.