* 881380659* * 74 8132638 * FB ZwiazekKynologicznyPl
Strona główna

Strona główna

Szanowni Hodowcy przypominamy:
Każdy hodowca, posiadający zarejestrowaną hodowlę w której znajdują się zwierzęta posiadające uprawnienia suki hodowlanej i psa reproduktora, jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-6 do 20 stycznia w swoim US za rok bieżący. W punkcie 39 wpisujemy faktyczną ilość suk hodowlanych i reproduktorów, bez względu na to, czy w danym roku kalendarzowym będą użyte do hodowli, czy też nie. Tylko i wyłącznie tych które posiadają nadane uprawnienia. Wzór

 

 

 Witam!

,,Związek Kynologiczny PL” 
zwany w skrócie ZK.PL
Jest równorzędną organizacją, 
dla wszystkich legalnie działających 
organizacji kynologicznych w Polsce.

Wystawiane przez nas rodowody 
są w pełni prawnym dokumentem.

Posiadamy osobowość prawną oraz rejestr 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000415214
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa ,
posiadamy prawo do wystawiania różnego rodzaju 
dokumentów, w tym rodowodów.
Prowadzenia rejestrów hodowli,
 ksiąg rodowodowych oraz organizacji
wystaw psów rasowych 
o randze krajowej i międzynarodowej.

Celem naszego działania jest propagowanie 
hodowli w poszanowaniu praw zwierząt .
We wzajemnym szacunku i partnerstwie .
Szczególny nacisk stawiamy na popularyzacje
 naszych narodowych ras polskich .
W myśl hasła w 'Polskim domu Polski pies' 

Związek Kynologiczny PL wspiera instytucje
 społeczne zajmujące się ochroną psów bezdomnych.
Zainteresowanych członkostwem zapraszamy 
do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Z poważaniem
Prezes Głównego Zarządu
Marta Iskierska

         
            

No comments.