881380659

informacje wystawowe

Stowarzyszenie Miłośników Psów Rasowych zmieniło nazwę na Związek Kynologiczny PL (ZK.PL).

tło

Związek Kynologiczny PL Jest członkiem FOK oraz Światowej Organizacji WDF.

tło

UWAGA !!! Składka członkowska płatna po terminie wynosi 60zł

tło

Związek Kynologiczny PL oświadcza ,że nie jest w żaden sposób powiązany ze Stowarzyszeniem Związek Kynologiczny w Polsce z siedzibą w Warszawie .

tło

Wszystkie psy urodzone po 01.01.2017 nabywając uprawnienia hodowlane mają obowiązek ustanowienia profilu DNA

NAJBLIŻSZA NASZA WYSTAWA JUŻ W SIERPNIU  –  nad zalewem w Starych  Bogaczowicach
Stare Bogaczowice –  gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !

HARMONOGRAM WYSTAWY KRAJOWEJ

9.00 – 10.45 przyjmowanie psów na wystawę
11.00 – uroczyste otwarcie wystawy
11.15 – rozpoczęcie sędziowania
14.00 – 14.30 przerwa a w niej: konkurs Junior Handling, oraz konkursy dla dzieci
14.30 – kontynuacja sędziowania
16.00 – rozpoczęcie konkurencji finałowych oraz hodowlanych
17.00 – zakończenie wystawy

OBSADA SĘDZIOWSKA:

Owczarek niemiecki i staroniemiecki
Zbigniew Zieliński – sędzia międzynarodowy
Monika Orlińska-sędzia stażysta

Pozostałe rasy:
Joanna Senz – sędzia międzynarodowy
Mariusz Smejda-sędzia stażysta

lek. wet. 

Rejestracja na wystawę poprzez pobranie i odesłanie wypełnionego formularza  wraz ze skanami rodowodów, championatów,
dyplomami użytkowości oraz dowodami wpłaty za wystawę i składkę członkowską na adres:
biuro@związek-kynologiczny.pl

  <- pobierz zgłoszenie na wystawę

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

881 380 659 – Marta Iskierska
796571375 – Dariusz Robak

Zapisy psów z wpisem do katalogu
I termin do 01 lipca  2019
II termin do 14 sierpnia  2019

Opłaty za zgłoszenie psów

za 1 psa                                                 80 pln
za 2-3 psa                                             60 pln
4 i kolejny pies                                      40 pln
klasa baby i weteran                           30 pln
Każdy pies zgłoszony w dniu wystawy/poza katalogiem 100 pln
Opłaty dla wystawców zagranicznych:
1 pies 25 euro
2-3 pies 20 euro
4 i kolejne 15 euro
klasa baby i weteran 10 euro
Każdy pies zgłoszony w dniu wystawy 30 euro

DANE DO WPŁATY
Związek Kynologiczny PL
Ul Główna 69
58-312 Chawliszów
12 2030 0045 1110 0000 0350 7700

Konto dla wpłat dewizowych

SWIFT / BIC : PPABPLPKXXX
PL12 2030 0045 1110 0000 0350 7700

REKLAMA W KATALOGU

cala strona 100 zl,
1/2 strony 50 zl,
1/4 strony 30 zl

zgłoszenia wraz z banerem reklamowym proszę wysyłać na adres:
biuro@zwiazek-kynologiczny.pl
w tytule przelewu wpisując „reklama katalog”
Na wystawie będzie możliwość pobrania materiału do badań DNA, koszt takich badań to 150 pln
KLASY WYSTAWOWE:

Klasa baby – 3 do 6 miesięcy,
Klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
Klasa juniorów – wiek od 9 do 15 miesięcy,
Klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
Klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
Klasa championów – wiek powyżej 18 miesięcy, do zgłoszenia należy dołączyć skan championatu
Klasa użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy, do zgłoszenia należy dołączyć skan certyfikatu użytkowości
Klasa weteranów – wiek powyżej 8 lat.

Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia psa.
OCENY I LOKATY
Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:

-doskonała,
-bardzo dobra,
-dobra,
-dostateczna,
-dyskwalifikująca,
-nie podlega ocenie;

W klasach baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:

-wybitnie obiecująca,
-obiecująca,
-mało obiecująca.

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV.
Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.
Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.

NA WYSTAWIE WALCZYMY O NASTĘPUJĄCE CERTYFIKATY

CAPC – klasa baby i puppy
CAJC – klasa młodzież
CAC–    klasy dorosłe (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa i weteranów)

KONKURENCJE FINAŁOWE

Best in Show Baby
(o tytuł ten konkurują baby wszystkich ras które wygrały w swojej rasie oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Szczeniąt
(o tytuł ten konkurują szczenięta wszystkich ras które wygrały w swojej rasie oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Junior
(o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży w swojej rasie, oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Klasa Pośrednia
(o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca kl. Pośredniej w swojej rasie, oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Klasa Otwarta
(o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca kl. Otwartej w swojej rasie, oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Klasa Użytkowa
(o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca kl. Użytkowej w swojej rasie, oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Klasa Champion
(o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca kl. Champion w swojej rasie, oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Weteran
(o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca kl. Weteran w swojej rasie, oraz otrzymały nominację do Best in Show)

Best in Show Wystawy
(konkurencja o tytuł Zwycięzcy Wystawy, o ten zaszczytny tytuł walczą psy które zostały zwycięzcą Best in Show Junior, Pośrednia, Otwarta, Champion, Użytkowa, Weteran)

KONKURENCJE HODOWLANE:

Najlepsza Hodowla
(o ten tytuł mogą walczyć przynajmniej 3 psy z tym samym przydomkiem hodowlanym,
niekoniecznie należące do tego samego hodowcy )

Najlepsza Para Hodowlana
(o ten tytuł mogą walczyć pies i suka jednej rasy,
należące do jednego hodowcy posiadające uprawnienia hodowlane)

Najlepszy Reproduktor
(o tytuł ten mogą walczyć reproduktory wraz z potomstwem w liczbie 3 do 6 sztuk)

Najlepsza Suka Hodowlana
(o tytuł ten mogą walczyć suki hodowlane wraz z potomstwem w liczbie 3 do 6 sztuk)

skopiuj poniższy kod i wklej na swojej stronie:

<a href="http://zwiazek-kynologiczny.pl/" target=_blank><img src="http://zwiazek-kynologiczny.pl/bannerek.png" border="1"></a>
Wdrożenie